Öncelikleri belirlemek

Çocukluğumuzdan bu yana bize verilen ve kendi toplumsal aynamızdan yansıyan kayıtlarımız, varsayımlarımız ve buna bağlı düşüncelerimiz, bu düşüncelerin gereği olan tercihlere bağlı kalmak sağlıksız bir programdır...

29.5.2014

Gmişimizde yetersiz bulduğumuz bu senaryoyu beğenmiyorsak değiştirebilmeye de muktediriz. Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmiş öğrenmeleri değiştirebiliriz ve bunu bilmek geçmişin kısır döngülerinden bizi özgürleştiren ilk adımdır. Bunu değiştirebildiğimizi hayal ettiğimizde, neler gerçekleştirebileceğimizi ve bunların hayatımıza getirdiği sonuçları gözümüzün önünde canlandırdığımızda neler hissediyoruz?

Neyi seçiyoruz, şimdiki ben’i mi, ideal ben’i mi?

Hızın ve rekabetin arttığı iş dünyasında koşturmaktan, nefes alamadığımızdan şikayet eder dururuz. Ne yapmak istesek erteler, acil olan işleri bitirmeye çalışırız. Herkesin işi acildir ve herkes kendi işinin önce yapılmasını önemser. Bir şeyin acilliği genellikle başkalarının beklenti ve önceliklerine bağlıdır. Bu sebeple zaman en kıt bulunan kaynak haline gelir. Her gün bir şeylere evet ya da hayır demekteyiz. Kişisel ve kurumsal misyonun dengesine odaklanmadan bu kararları aldığımızda bu yaklaşımın baskısı organizasyon ve birey önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Tüm bu baskılar içinde çalışma hayatını sağlıklı biçimde yürütmenin tek yolu ise kurumsal, kişisel ve sosyal zamanı iyi kullanabilmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin, kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını dikkate alarak acil ve önemli işlerin ayrımını ve buna göre verilen öncelikleri, alınan sorumlulukları, devredilen yetkileri düzenleyebilmesi bireysel ve kurumsal başarıyı doğrudan etkilemektedir.

Öncelikleri belirlemek

Hayır diyebilmek

Potansiyele güvenmek ve yetki devri

Etkin dinleme

Net olabilme

Empati

Kendini geliştirme

İnisiyatif

Karar alma

Eyleme geçme

Sahip çıkma ve takip

Öz sorumluluk

Kendine zaman ayırabilme (baltayı bileyleme)

….

Vb gibi becerilerin kulağa hoş geldiği oranda aslında sahip olduğumuz ama kullanmadığımız ya da az kullandığımız güçlü yanlarımız olduğu da başka bir gerçektir. Bunun için de kendimizi yani varlık sebebimizi (misyonumuzu), amacımızı, hedeflerimizi, zihniyetimizi ve buna bağlı yaptıklarımızın neye hizmet ettiğini sorgulamak gereklidir.

  • Yapılacak işler listesi önemli işler miydi?
  • Yaşamımızın en önemli değerleri ve amaçları arasında bir ilişki var mıydı?

Yorum bırakarak düşüncelerini bizimle paylaşmaya ne dersin?

Sen de kişisel yorumunu etiketiyle yazabilirsin.


Bu içeriklere de göz atmak ister misin ?

X